దాతల భూముల పరిరక్షణ బాధ్యతల నుంచి దేవాదాయ శాఖ తప్పుకుంటుందా ? | Amaravati | AP News | TV5 News Featured

13 views

0   0

దాతల భూముల పరిరక్షణ బాధ్యతల నుంచి దేవాదాయ శాఖ తప్పుకుంటుందా ? | Amaravati | AP News | TV5 News

Subscribe to TV5 News for Latest Happenings and Breaking news from Andhra and Telangana.

For More Updates
► TV5 News Live : https://goo.gl/UPacax
► Subscribe to TV5 News Channel: http://goo.gl/NHJD9
►Our Website : http://www.tv5news.in
► Like us on Facebook: http://www.facebook.com/tv5newschannel
► Follow us on Twitter: https://twitter.com/tv5newsnow
► Circle us on TV5 News Channel G+: https://plus.google.com/+tv5newschannel
► Follow us on Pinterest: https://www.pinterest.com/tv5newschannel
View More
Comments

0 Comments